Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR HUURDER EN VERHUURDER

 

Aanbetaling

25% bij boeking. Na bijschrijving op rekening van huurder wordt boeking definitief. Het is mogelijk via PayPal te betalen: [email protected]

 

Restbedrag

De resterende 75% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang huurperiode te zijn bijgeschreven op rekening van verhuurder

 

Waarborg

Euro 250,00 voor eventuele schade uiterlijk 6 weken voor aanvang huurperiode te voldoen, onder vermelding van 'waarborg'.

Dit bedrag wordt binnen 2 weken na einde huurperiode bij geen schade terug geboekt op uw rekening. Eventuele schade wordt verrekend.

 

Annulering

Binnen 6 weken voor begin huurperiode wordt de 25% aanbetaling als annulerings bedrag in rekening gebracht, mits de woning niet meer voor deze periode verhuurd kan worden (zie hiervoor de beschikbaarheidskalender) Aan annulering langer dan 6 weken voor begin van de huurperiode zijn geen kosten verbonden.

 

Reisverzekering

Wij raden onze gasten aan, een reisverzekering af te sluiten voor externe problemen of schade aan het huis, die de borgsom overschrijdt.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan met uitzondering van blindengeleidehonden. Deze dienen vooraf te worden aangemeld.

 

Gas/water/elektra

De kosten voor het gebruik hiervan zijn opgenomen in de huurprijs. Bij constatering van onnodig (verspillend) gebruik, worden de hogere kosten

wel verrekend met het waarborgbedrag.

 

Telefoon, Internet

Vaste telefonaansluitingen zijn niet aanwezig. Voor het internet is er WIFI (inloggegevens in huis op de receiver aanwezig).

 

Schoonmaakkosten

Op verzoek van de huurder kan met de beheerders een schoonmaak regeling worden getroffen tegen een contante vergoeding van Euro 8,00 per uur.

De beheerders zijn vrij om dit werk met een of twee personen te verrichten (uurprijs blijft gelijk)

 

Eindschoonmaak

Deze is in de huurprijs opgenomen. Er wordt echter van de huurder verwacht het huis in een nette staat achter te laten.

De verhuurder behoudt zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien hier reden toe is.

 

Barbecue

Deze dient uitsluitend voor dit doel te worden gebruikt. Hout hiervoor wordt beschikbaar gesteld.(op=op)

Houtkachel

Ook hiervoor wordt het hout beschikbaar gesteld

Roken

is in het huis niet toegestaan. Roken buitenshuis is toegestaan met het dringende verzoek, peuken niet in de tuin of die van de buren te deponeren,

maar in de hiervoor bedoelde asbakken. Bij het niet nakomen hiervan kan voor het opruimen een bedrag met de waarborg worden verrekend.

 

Afval

dient in de afvalcontainer te worden gedeponeerd en niet in de tuin of die van de buren. Bij het niet nakomen hiervan kan voor het opruimen een

bedrag met de waarborg worden verrekend. Graag glas en papier scheiden.

Ondanks de inspectie die voor het begin van elke huurperiode  plaats vindt is het mogelijk dat de huurder een terechte klacht kan hebben. Deze klacht graag direct melden aan de beheerder, die zal proberen de klacht, indien mogelijk, op te lossen.

Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan dit binnen 2 weken na beëindiging van de huur periode schriftelijk melden bij de verhuurder. Latere klachten zullen niet worden behandeld.

Een voortijdig verlaten van het huis zonder overleg met de verhuurder, ontslaat de verhuurder van elke verplichting tot compensatie, die overigens nooit hoger kan zijn de de huursom.

 

De verhuurders hebben getracht een mooi vakantiehuis voor u te maken en hopen dan ook dat u huis en tuin in een nette toestand achterlaat voor de volgende huurders.

 

Fijne vakantie in Casa Ladeira.